Světlosoft s.r.o, Radvánovice 108, 511 01 Karlovice
Přístroje a systémy pro úspory energie, inteligentní budovy, projekty řídících systémů
Fotovoltaické zdroje, soběstačné a polosoběstačné elektrické systémy

BBC Gama – Praha Michle

Obr1

Popis projektu

Budova má 10 nadzemních a 3 podzemní podlaží. Je největší z dosud stojících objektů BB Centra jih. Celková užitná plocha objektu je 31 822 m2. Developerem je společnost Passerinvest Group, a.s..

Obr2

Řízená technologie, dodávka Světlosoft

Nadřazený řídící systém budovy byl nasazen pro řízení technologií větrání budovy, zdroje chladu a rozvodu chladu, výměníkové stanice a topných větví, jednotek individuální úpravy klimatu v jednotlivých prostorech, monitoring teplot a dalších veličin ve vybraných prostorech budovy.

Obr3

Technická specifikace řídícího systému

Pro řízení byl použit systém Honeywell Excel 5000, systém vstupně výstupních modulů Honeywell řady XFC a XFL500 s použitím systému distribuované inteligence LonWorks. Jako grafická centrála je použit server Honeywell EBI 310. Pro řízení individuální úpravy klimatu v místnostech byl použit systém Honeywell XL10.

Obr4

Rozsah dodávky, doba realizace

Světlosoft s.r.o. dodal kompletní aplikační software podstanic a centrály včetně oživení systému, buildování databází, nastavení a oživení sítí. Dále kompletní nastavení řídícího systému budovy. Dodávka byla zrealizována v období září 2005 až prosinec 2006.