Světlosoft s.r.o, Radvánovice 108, 511 01 Karlovice
Přístroje a systémy pro úspory energie, inteligentní budovy, projekty řídících systémů
Fotovoltaické zdroje, soběstačné a polosoběstačné elektrické systémy

City Tower – Praha Pankrác

Obr1

Popis projektu

Budova o 27 nadzemních a 3 podzemních podlažích je se svými 109 metry nejvyšší budovou v České republice a tvoří tak nejvýznamnější část projektu CITY. V budově je celkem 49000m2 pronajímatelných ploch. Developerem je společnost ECM, a.s.

Obr2

Řízená technologie, dodávka Světlosoft

Nadřazený řídící systém budovy byl nasazen pro řízení technologií větrání budovy, zdroje chladu a rozvodu chladu, výměníkové stanice a topných větví, jednotek individuální úpravy klimatu v jednotlivých prostorech, monitoring teplot a dalších veličin ve vybraných prostorech budovy.

Obr3

Technická specifikace řídícího systému

Pro řízení byl použit systém Honeywell Excel Web, systém vstupně výstupních modulů Honeywell řady XFC a XFL500 s použitím systému distribuované inteligence LonWorks. Jako grafická centrála je použit server Honeywell EBI 310. Pro řízení individuální úpravy klimatu v místnostech byl použit systém Honeywell XE70.

Rozsah dodávky, doba realizace

Světlosoft s.r.o. dodal kompletní aplikační software podstanic a centrály včetně oživení systému, buildování databází, nastavení a oživení sítí. Dále kompletní nastavení řídícího systému budovy. Dodávka byla zrealizována v období září 2007 až prosinec 2008.