Světlosoft s.r.o, Radvánovice 108, 511 01 Karlovice
Přístroje a systémy pro úspory energie, inteligentní budovy, projekty řídících systémů
Fotovoltaické zdroje, soběstačné a polosoběstačné elektrické systémy

S-Tower Liberec / Elitex

Obr1

Popis projektu

Rekonstrukce původní čtrnáctipodlažní budovy Elitexu na moderní kancelářskou budovu v centru Liberce. Ve spodních patrech sídlí Úřad práce v Liberci. V horní části jsou kanceláře stavební firmy Syner a.s.. Investorem je společnost S group.

Řízená technologie, dodávka Světlosoft

Nadřazený řídící systém budovy byl nasazen pro řízení technologií, zdroje chladu a rozvodu chladu, topných větví, jednotek individuální úpravy klimatu v jednotlivých místnostech, monitoring teplot a dalších veličin ve vybraných prostorech budovy.

Obr2

Technická specifikace řídícího systému

Pro řízení byl použit systém Honeywell Excel Web, systém vstupně výstupních modulů Honeywell řady XFC s použitím systému distribuované inteligence LonWorks. Pro řízení individuální úpravy klimatu v kancelářích byl použit systém Honeywell XE99.

Rozsah dodávky, doba realizace

Světlosoft s.r.o. dodal kompletní řídící systém "na klíč" včetně projektu a technologického silnoproudu. Kompletní systém byl zrealizován v období prosinec 2007 až srpen 2008.