Světlosoft s.r.o, Radvánovice 108, 511 01 Karlovice
Přístroje a systémy pro úspory energie, inteligentní budovy, projekty řídících systémů
Fotovoltaické zdroje, soběstačné a polosoběstačné elektrické systémy

PARÁDA Shopping Center – Česká Lípa

Pohled na budovu

Popis projektu

V přízemní budově na okraji České Lípy je umístěno 11 obchodů s celkovou prodejní plochou více než 6000m2. Developerem je společnost Lordship, a.s.

Řízená technologie, dodávka Světlosoft

Nadřazený řídící systém budovy byl nasazen pro řízení technologií větrání budovy, zdroje chladu a rozvodu chladu, výměníkové stanice a topných větví, jednotek individuální úpravy klimatu v jednotlivých obchodech, monitoring teplot a dalších veličin ve vybraných prostorech budovy.

Centrála

Technická specifikace řídícího systému

Pro řízení byl použit systém Honeywell Excel Web, systém vstupně výstupních modulů Honeywell řady XFL800 s použitím systému distribuované inteligence LonWorks. Jako grafická centrála je použit server Honeywell SymmetrE 310. Pro řízení individuální úpravy klimatu v obchodech byl použit systém Honeywell XE99.

Rozsah dodávky, doba realizace

Světlosot s.r.o. dodal kompletní řídící systém „na klíč" včetně technologického silnoproudu. Kompletní systém byl zrealizován v období květen až srpen 2008.